Supermatematica. Fundamente. Vol. III

Detalii

Anul apariției
2023
Autor(i)
Mircea Eugen Șelariu
Pagini
574
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 83,00 lei
Reducere

Descriere

Autorul susţine, pe bună dreptate, că descoperirea şi introducerea în matematică a excentricităţilor liniară reală e şi numerică s, precum şi a celei unghiulare ε reprezentă una dintre cele mai mari descoperiri şi contribuţii în acest domeniu până în prezent. El a demonstrat convingător în repetate rânduri, în cadrul lucrării, că acestea sunt noi dimensiuni (pe care le-a denumit ascunse) ale spaţiului, dimensiunile de formare şi de deformare ale acestuia şi a obiectelor matematice conţinute în el.

 

 

CUPRINS

DEDICAŢIA DE CENTENAR A VOLUMULUI III

 PREFAŢĂ

 

  1. INTRODUCERE

 

  1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE NOI (EFECTIVE - FSEf)

- INTRODUCERE ÎN NEMARGINIREA SM

- TANGENTE ŞI COTANGENTE SUPERMATEMATICE EFECTIVE (SMEf)

- GRAFICELE FUNCŢIILOR TANGENTE SUPERMATEMATICE EFECTIVE (SMEf)

- GRAFICELE FUNCŢIILOR COTANGENTE SUPERMATEMATICE

- GRAFICELE FUNCŢIILOR COTANGENTE SUPERMATEMATICE EFECTIVE (SMEf)

 

III. FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE (FSMEv)

- INTRODUCERE

- UTILITATEA MULTIPLICĂRII FUNCŢIILOR MATEMATICE

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE CENTRICO * EXCENTRICE: sinθ*sexθ, cosθ*cexθ, cosθ*sexθ, sinθ*cexθ

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE (FSMEv) CENTRICO ± EXCENTRICE : cosθ + cexθ, sinθ + sexθ, cosθ - cexθ, sinθ – sexθ

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE (FSMEv) CENTRICO ± EXCENTRICE : cexθ ─ cosθ, sexθ ─ sinθ, cosθ / cexθ, sinθ / sexθ

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE (FSMEv) CENTRICO / EXCENTRICE: cexθ / cosθ, sexθ / cosθ, sexθ / cosvθ, cexθ / cosvθ

 

  1. FUNCŢII SM REPREZENTÂND SEMNALE LINIARE FRÂNTE

- INTRODUCERE

- STRÂMBELE, FIGURI FUNDAMENTALE ALE SM

- FUNCȚIA DE GRADUL 1: FUNCŢIA LINIARĂ ŞI FUNCŢIA AFINĂ

 

  1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE EXCENTRICOELEVATE

- INTRODUCERE

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE EXCENTRICOELEVATE

 

  1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE EXCENTRICE DE VARIABILE EXCENTRICOCENTRICE

- INTRODUCERE

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE EXCENTRICE DE VARIABILE EXCENTRICOCENTRICE CENTRICE α ŞI EXCENTRICE θ ÎN 3D

 

VII. FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE ELEVATOEXCENTRICE DE θ şi, respectiv, α

- INTRODUCERE

- GRAFICE 1

- GRAFICE 2

 

VIII. FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE ELIPTICE CENTRICOEXCENTRICE DE PERIOADĂ 4K(k)

- INTRODUCERE

- FUNCŢII ELIPTICE (FEL Ev) dnev (u,k ≡ s) CENTRICOEXCENTRICE

- FUNCŢII ELIPTICE (FEL Ev) cnev(u,k ≡ s) CENTRICOEXCENTRICE

- FUNCŢII ELIPTICE (FEL Ev) snev(u,k ≡ s) CENTRICOEXCENTRICE

 

  1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE ELIPTICE CENTRICOEXCENTRICE DE PERIOADĂ 2π

- INTRODUCERE: FUNCŢII ELIPTICE, FUNCŢII EXCENTRICE ŞI UNELE ECHIVALENŢE ALE LOR

- COSINUS ELIPTIC cn(u,k) de T = 2 π ŞI COSINUSUL ELIPTIC EXCENTRIC

 cnex(u,k)

- SINUS ELIPTIC sn(u,k) de T = 2 π ŞI SINUSUL ELIPTIC EXCENTRIC snex (u,k)

 

  1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE HIPERBOLICE EXCENTRICOCENTRICE

- INTRODUCERE: FUNCŢII HIPERBOLICE CENTRICE ŞI EXCENTRICE

- FUNCŢIILE SUPERMATEMATICE EVOLUTIVE HIPERBOLICE EXCENTRICOCENTRICE cexht (+ , ─m *, /) cosht şi sexht (+ , ─m *, /) sinht

 

  1. FUNCŢII INDUSE CA FUNCŢII SPECIALE

- Introducere

- POLINOAME CEBȊŞEV EXCENTRICE DE PRIMA SPEŢĂ

- POLINOAME CEBȊŞEV EXCENTRICE DE SPEŢA A DOUA

- FUNCŢIILE GENERATOARE ALE POLINOAMELOR CEBȊŞEV

 

XII. FUNCŢII SUPERMATEMATICE (FSM) RADIAL EXCENTRICE CVADRILOBE

- QUADRILOBE (CVADRILOBE)

- QUADRILOBE / CVADRILOBE (QLE) EXTERIOARE CERCULUI UNITATE

- QUADRILOBE (CVADRILOBE) INTERIOARE CERCULUI UNITATE (QLI)

- QUADRILOBE (CVADRILOBE) VALERIU ALACI

- QUAZIQUADRILOBE (CVAZICVADRILOBE)

- RAZELE POLARE ALE QUADRILOBELOR (QLE) EXTERIOARE ŞI ALE CVADRILOBELOR INTERIOARE (QLI)

- FSM-QL RADIAL EXCENTRICE req1,2 θ şi Reqα1,2 EXTERIOARE CERCULUI UNITATE

- FSM-QL RADIAL EXCENTRICE reqi1,2 θ şi Reqiα1,2 INTERIOARE CERCULUI UNITATE

 

XIII. FUNCŢII SUPERMATEMATICE (FSM) QUADRILOBICE/ CVADRILOBICE ELIPTICE

- INTRODUCERE. QUDRILOBE CIRCULARE

- LEMNISCATE SUPERMATEMATICE QUADRILOBE

 

XIV. OVALE ŞI LEMNISCATE SUPERMATEMATICE

- INTRODUCERE

- OVALELE ŞI LEMNISCATELE LUI BOOTH

 

  1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE EXPONENŢIALE

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE EXPONENŢIALE CENTRICE ŞI EXCENTRICE

 

XVI. FUNCŢII SUPERMATEMATICE CIRCULARE EXCENTRICE (FSM − CE) AUTOINDUSE

- INTRODUCERE

- 1 FSM–CE AUTOINDUSE bexθ de variabilă excentrică θ

- 2 FSM–CE AUTOINDUSE Bexα de variabile centrice α

- 3 FSM – CE AUTOINDUSE aexθ de variabile excentrice θ

- 4 FSM – CE AUTOINDUSE Aexα de variabile centrice α

- 5 FSM – CE AUTOINDUSE rexθ de variabile excentrice θ

- 6 FSM–CE AUTOINDUSE Rexα de variabile centrice α

- 7 FSM – CE AUTOINDUSE dexθ de variabile excentrice θ

- 8 FSM – CE AUTOINDUSE Dexα de variabile centrice α

- 9 FSM – QL AUTOINDUSE coqθ de variabile excentrice θ

- 10 FSM – QL AUTOINDUSE siqθ de variabile excentrice θ

- 11 FSM – QL AUTOINDUSE Coqα de variabile centrice α

- 12 FSM – QL AUTOINDUSE de variabile centrice α

 

XVII. TRILOBE

- REZUMAT

- TRILOBE CENTRICE DE EXCENTRE PUNCTE FIXE ȊN PLAN

- TRILOBELE CENTRICE DE EXCENTRE PUNCTE MOBILE ȊN PLAN

- TRILOBE IN 3D DE EXCENTRE FIXE

- BIBLIOGRAFIE

 

XVIII. MULTIPLICAREA DIMENSIONALĂ A SPAŢIILOR

- INTRODUCERE

- O NOUĂ DIMENSIUNE A SPAŢIULUI. HIBRIDAREA MATEMATICĂ

- MULTIPLICAREA SPAŢIULUI UNIDIMENSIONAL 1D  2D, 3D, …, nD

- CURBAREA SPAŢIULUI MULTIDIMENSIONAL

- OBIECTE DIN “ALTE SPAŢII”: DIN SPAŢIUL SUPERMATEMATICII

 

XIX. TRILOBE. FUNCŢII TRILOBICE

- Nota 1: DE VARIABILE EXCENTRICE θ

 

  1. DETERMINAREA PULSAŢIILOR PROPRII ALE SISTEMELOR OSCILANTE LIBERE, CONSERVATIVE CU CARACTERISTICĂ ELASTICĂ STATICĂ (CES) NELINIARĂ, DE TIP DUFFING

- INTRODUCERE

- METODA

- PULSAŢIA INSTANTANEE, CA VITEZĂ UNGHIULARĂ DE ROTAŢIE A PUNCTULUI M(, A) PE CERCUL DE RAZĂ R = A

- COMPLETARE LA LUCRAREA INIŢIALĂ: SOLUŢII ÎN FUNCŢIE DE TIMPUL t

- INFINIŢII MICI (DIFERENŢIALELE), FSM-CE ŞI FUNCŢIILE ELIPTICE Jacobi

 

XXI VIBRAŢII MECANICE TRILOBICE

- INTRODUCERE

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE TRILOBICE (FSM-T)

- VIBRAŢII LIBERE, NEAMORTIZATE, TRILOBICE

- CARACTERISTICI ELASTICE STATICE (CES) ALE SISTEMELOR TRILOBICE

- ECUAŢIA DIFERENŢIALĂ A SISTEMELOR VIBRANTE TRILOBICE

- BIBLIOGRAFIE

 

XXII CERCURILE LUI APOLLONIUS din Perga

- INTRODUCERE. DESPRE IMPORTANŢA INTERNETULUI

- PRELIMINARII

- 1 TEOREMA LUI APOLLONIUS din Perga

- 2 RAPOARTE ARMONICE ŞI RAPOARTE ANARMONICE

- 3 TEOREMA REX

- DEMONSTRAREA UNOR TEOREME CU AJUTORUL FUNCŢIILOR SUPERMATEMATICE CIRCULARE EXCENTRICE (FSM-CE) RADIAL EXCENTRIC

- 1 TEOREMA LUI PITAGORA

- 2 TEOREMA ȊNĂLŢIMII 1

- 3 TEOREMEI ȊNĂLŢIMII 2

- 4 TEOREMA CATETEI SAU TEOREMA LUI EUCLID

- 5 SINTEZA / UNIFICAREA TEOREMELOR COARDELOR, SECANTELOR ŞI A TANGENTELOR

- 6 TEOREMA COARDELOR

- 7 TEOREMA COARDELOR

- 8 TEOREMA SECANTĂ-TANGENTĂ

- 9 TEOREMA TANGENTELOR

- PUTEREA PUNCTULUI FAŢĂ DE CERC

- INVERSIUNE DE CENTRU DAT

- APLICAŢIE

- PROBLEMA RACORDĂRII A DOUĂ CERCURI

- 1 CȂND SE CUNOAŞTE UN PUNCT DE RACORDARE T1

- 2 CȂND SE CUNOAŞTE RAZA R A ARCULUI DE RACORDARE TANGENT EXTERIOR LA CELE DOUĂ CERCURI DATE

- 3 CȂND SE CUNOAŞTE RAZA R A ARCULUI DE RACORDARE TANGENT INTERIOR LA CELE DOUĂ CERCURI DATE

- 4 CȂND SE CUNOAŞTE RAZA R A ARCULUI DE RACORDARE TANGENT INTERIOR LA UN CERC ŞI TANGENT EXTERIOR LA AL DOILEA CERC.

- CERC TANGENT LA DOUĂ CERCURI DATE ŞI TRECȂND PRINTR-UN PUNCT EXTERIOR A

- 1 PUNCTUL EXTERIOR ESTE A ≡ O, ESTE CENTRUL CERCULUI LUI Apollonius din Perga C(O,R), CERC TANGENT LA TREI CERCURI DATE (C1, C2, C3)

- 2 METODA Şelariu [2] A INVERSIUNII UNUI SINGUR

- 3 ANEXA 1: ECUAŢIA UNEI DREPTE TANGENTĂ LA UN CERC DUSĂ DINTR-UN PUNC EXTERIOR CERCULUI

- CE SE GĂSEŞTE PE INTERNET

- PROBLEMA LUI APOLLONIUS DIN PERGA: DETERMINAREA CERCURILOR TANGENTE LA TREI CERCURI DATE

- REZOLVAREA PROBLEMEI LUI APOLLONIU DIN PERGA CU PROGRAMUL MATHEMATICA 8 AL LUI Stephan Wolfram

 

XXIII. PENDULE SUPERMATEMATICE

- INTRODUCERE

- PENDULUL SUPERMATEMATIC (PSM) CU UN SINGUR EXCENTRU SAU MIŞCAREA CIRCULARĂ EXCENTRICĂ OSCILANT

- PENDULUL SUPERMATEMATIC (PSM) CU DOUĂ EXCENTRE UNUL FIX ŞI AL DOILEA VARIABIL PE UN CERC

- PENDULUL SUPERMATEMATIC CU UN EXCENTRU VARIABIL PE ELIPSĂ

- BIBLIOGRAFIE

 

XXIV SPAŢIUL MATEMATICII CENTRICE (ME) ŞI SPAŢIUL MATEMATICII EXCENTRICE (ME)

- NOI DIMENSIUNI ALE SPAŢIULUI ŞI CONSECINŢELE LOR: HIBRIDAREA ŞI METAMORFOZAREA MATEMATICĂ

 

XXV. WEIERSTRASS Ş.M.A. S-AU INŞELAT

- REZUMAT

- INTRODUCERE

- REDAREA DERIVATELOR UNOR FUNCŢII

- FUNCŢII  SUPERMATEMATICE (FSM) SMARANDACHE ÎN TREPTE ŞI DERIVATELE LOR

- BIBLIOGRAFIE

 

XXVI. FUNCŢII SUPERMATEMATICE CIRCULARE CENTRICE TRANSLATATE

- LAUDATIO ȋn loc de INTRODUCERE

- TIPURI / FAMILII DE FUNCŢII SUPERMATEMATICE

 

XXVII. NIMIC DESPRE SUPERMATEMATICĂ- TOTUL DESPRE PROSTIE -Grafica Ion Măldărescu, Agero Stuttgart

 

XXVIII. FUNCŢIA GAMMA CENTRICĂ şi FUNCŢII GAMMA EXCENTRICE

- INTRODUCERE

- FUNCŢIA GAMMA CENTRICĂ

- FUNCŢII GAMMA EXCENTRICE

- BIBLIOGRAFIE

 

XXIX. Nota 1: FUNCŢII SUPERMATEMATICE BESSEL CENTRICE

- INTRODUCERE

- 1 FUNCȚII Bessel CENTRICE (FBC) DE SPEȚA I-a: Jα(z)

- 2 FUNCȚII Bessel CENTRICE (FBC) DE SPEȚA A II-a: Yα

- 3 FUNCŢII BESSEL CENTRICE (I, J, K, Y) ŞI EXCENTRICE (IE, JE, KE, YE) (COMPARAŢIE)

- BIBLIOGRAFIE

 

XXX. Nota 2: FUNCŢII SUPERMATEMATICE BESSEL EXCENTRICE

- INTRODUCERE

- FUNCŢII BESSEL EXCENTRICE DE PRIMA SPEŢĂ JEα(x)

- FUNCŢII BESSEL EXCENTRICE DE SPEŢA A DOUA YEα

- BIBLIOGRAFIE