Supermatematica. Fundamente. Vol. IV

Detalii

Anul apariției
2023
Autor(i)
Mircea Eugen Șelariu
Pagini
564
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 82,00 lei
Reducere

Descriere

Autorul susţine, pe bună dreptate, că descoperirea şi introducerea în matematică a excentricităţilor liniară reală e şi numerică s, precum şi a celei unghiulare ε reprezentă una dintre cele mai mari descoperiri şi contribuţii în acest domeniu până în prezent. El a demonstrat convingător în repetate rânduri, în cadrul lucrării, că acestea sunt noi dimensiuni (pe care le-a denumit ascunse) ale spaţiului, dimensiunile de formare şi de deformare ale acestuia şi a obiectelor matematice conţinute în el.

CUPRINS

PREFAŢĂ

 

 1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE SUPERNOVE (FMSN)

- INTRODUCERE

- REMEMBER

- FSM CIRCULAROELIPTICE ŞI ELIPTICOCIRCULARE

- FSM CIRCULAROHIPERBOLICE ŞI HIPERBOLICOCIRCULARE

-FSM HIPERBOLICOELIPTICE ŞI ELIPTICOHIPERBOLICE

- FSM CIRCULAROHIPERBOLICE EXCENTRICE

- FSM CIRCULAROHIPERBOLICE

- FSM CIRCULAROELIPTICE

- FSM ELIPTICOHIPERBOLICE

- FSM HIPERBOLICOELIPTICE

- FSM ELIPTICOCIRCULARE EXCENTRICE

 

 1. FSN AUTOINDUSE ŞI INDUSE

- INTRODUCERE: FUNCŢII INDUSE ŞI FUNCŢII AUTOINDUSE

- FUNCŢII INDUSE (FI) ŞI FUNCŢII AUTOINDUSE (FAI). DEFINIŢII ŞI PROPRIETĂŢI

 

 1. FUNCŢII INDUSE CA FUNCŢII SPECIALE

- INTRODUCERE

- POLINOAME CEBȊŞEV EXCENTRICE DE PRIMA SPEŢĂ

- POLINOAME CEBȊŞEV EXCENTRICE DE SPEŢA A DOUA

- FUNCŢIILE GENERATOARE ALE POLINOAMELOR CEBȊŞEV

 

 1. FUNCŢII TRILOBOQUDRILBICE

- INTRODUCERE

- CVAZICVADRILOBE (QQL) INTERIOARE CERCULUI UNITATE

- RAZELE POLARE ALE CVADRILOBELOR (QL) ŞI ALE CVAZICVADRILOBELOR (QQL)

- TRILOBELE CONVEXE ALE CERCULUI UNITATE

- TRILOBELE CONCAVE ALE CERCULUI UNITATE

- TRIUNGHIURI DREPTUNGHICE ISOSCELE CONCAVE

- FUNCŢII TRILOBOQUDRILBICE CONCAVE

- FUNCŢII TRILOBOCIRCULARE CONCAVE

- FUNCŢII CIRCULAROQUADRILOBICE MODIFICATE

 

 1. FUNCŢII SUPERNOVE EXCENTRICE MODIFICATE

 

 1. FUNCŢII SUPERNOVE REXODEX

- FUNCŢII SUPERNOVE COSOREX, SINOREX, COSODEX ŞI SINODEX

 

 1. FUNCŢIA GAMMA CENTRICĂ, FUNCŢII GAMMA EXCENTRICE şi FUNCŢIA GAMMA CENTRICOEXCENTRICE

- INTRODUCERE

- FUNCŢIA GAMMA CENTRICĂ

- FUNCŢII GAMMA EXCENTRICE

- FUNCŢII GAMMA CENTRICOEXCENTRICE

- BIBIOGRAFIE

 

 1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE BESSEL CENTRICE, EXCENTRICE ŞI CENTRICOEXCENTRICE

- INTRODUCERE

- FUNCȚII Bessel CENTRICE (FBC) DE SPEȚA I-a: Jα(z)

- FUNCȚII Bessel CENTRICE (FBC) DE SPEȚA A II-a: Yα

- FUNCŢII BESSEL CENTRICE (I, J, K, Y) ŞI EXCENTRICE (IE, JE, KE, YE) (COMPARAŢIE)

- REPREZENTAREA UNOR FUNCŢII  BESSEL CU AJUTORUL FUNCŢIILOR SUPERMATEMATICE CIRCULARE EXCENTRICE

- BIBLIOGRAFIE

 

 1. FUNCŢII SUPERNOVE TRILOBICE

- INTRODUCERE

- FUNCŢII SUPERNOVE TRILOBICE

 

 1. TANGENTE ŞI TANGENTE VOINOIU EXCENTRICE PRECUM ŞI TANGENTE SUPERNOVE

- INTRODUCERE

 

 1. FUNCȚII SUPERNOVE CU COSINUSURI ȘI SINUSURI SUPERMATEMATICE

- INTRODUCERE

- FUNCŢII SUPERNOVE CU FUNCŢII ELIPTICE

 

 1. FSN OBŢINUTE PRIN METODE DE APROXIMARE

- Introducere

- SISTEME SUPERMATEMATICE DE BAZE

- FUNCŢII MATEMATICE CENTRICE NOI

- SUME DE FUNCŢII CIRCULARE CENTRICE NOI

- FUNCŢII DELTA SAU FUNCŢII DIRAC PERIODICE

- SISTEMUL TRIGONOMETRIC EXCENTRIC (STE)

- APROXIMAREA UNOR FUNCŢII ELIPTICE JACOBI

- UTILIZAREA SERIEI FUNCŢIEI AMPLITUDINE JACOBI LA GNERAREA UNOR FUNCŢII SUPERNOVE

- BIBLIOGRAFIE

 

 1. FSN CIRCULARE DIRECTE ŞI INVERSE

- INTRODUCERE

- REMEMBAR: FUNCŢII CIRCULARE CENTRICE INVERSE

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE CIRCULARE EXCENTRICE INVERSE (FSM-CEI) DE VARIABILĂ EXCENTRICĂ θ

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE CIRCULARE EXCENTRICE  INVERSE (FSM-CEI) DE VARIABILĂ CENTRICĂ α

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE CIRCULARE-ELEVATE INVERSE (FSM-CELI) DE VARIABILĂ EXCENTRICĂ θ

- FUNCŢII SUPERMATEMATICE CIRCULARE-ELEVATE INVERSE DE VARIABILĂ CENTRICĂ α

- CONCLUZII ŞI ȊNCHEIERE

 

 1. MATEMATICII EXCENTRICE ECHIVALENTA FORMULEI LUI EULER INDOMENIUL

- PROLOG

- IN RODUCERE ȊN MATEMATICA CENTRICĂ (După http://ro.wikipedia.org/wiki/Formula_lui_Euler  cu completări)

- APLICAŢII ÎN TEORIA NUMERELOR COMPLEXE

- LEGATURILE CU TRIGONOMETRIA

- INTRODUCERE ȊN DOMENIUL EXCENTRIC (ME) AL SUPERMATEMATICII (SM)

- TRADUCEREA INTRODUCERII DIN DOMENIUL CENTRIC (MC) ȊN DOMENIUL MATEMATICII EXCENTRICE (ME)

- BIBLIOGRAFIE

 

 1. CURBE SUPERNOVE STRÂMBE

- INTRODUCERE. DESPRE CURBE

- CURBE SPECIALE UNICE

- CURBE 3D VECHI ŞI NOI

- CURBE PLANE

- STRÂMBE PLANE ŞI CURBE STRÂMBE ÎN 3D

 

 1. FUNCŢII SUPERMATEMATICE SUPERNOVE

- INTRODUCERE

- SUPERNOVE DIVERSE

 

 1. SUPERNOVELE CA INTERSECŢII ÎN SPAŢIUL SUPERMATEMATIC

- INTRODUCERE

- INTERSECŢIA CERCULUI CU O STRÂMBĂ CE TRECE PRIN CENTRUL O(0, 0) DIN PLANUL xOy

- SUPERNOVELE CA INTERSECŢII ÎN 3D+

- OBIECTE SUPERMATEMATICE SUPERNOVE ÎN COORDONATE POLARE

- OBIECTE SUPERMATEMATICE CENTRICE

- CURBE SN CA FIGURI LISSAJOUS – CEBIŞEV EXCENTRICE

 

 1. FIGURI LISSAJOUS SUPERNOVE CENTRICE ŞI EXCENTRICE

- INTRODUCERE

 

 1. NOVE ŞI SUPERNOVE SUPERMATEMATICE

- INTRODUCERE

- NOVE ŞI SUPERNOVE LINIARE STRÂMBAREA DREPTELOR

- STRÂMBAREA FUNCŢILOR TRIGONOMETRICE SUPERNOVE TRIGONOMETRICE

- STRÂMBAREA TANGENTELOR  SUPERNOVE TANGENTE

- STRÂMBAREA CERCULUI  SUPERNOVA CIRCULARĂ

- STRÂMBAREA PĂTRATULUI  SUPERNOVE PĂTRATE

- STRÂMBAREA TRIUNGHIULUI  SUPERNOVE  TRIUNGHIULARE

- STRÂMBAREA OBIECTELOR 3D  SUPERNOVE ALE OBIECTELOR 3D

 

 1. FUNCŢII SUPERNOVE SMARANDACHE

- INTRODUCERE: NOVELE ŞI SUPERNOVELE DREPTEI

- NOVE ŞI SUPERNOVE SMARANDACHE

 

 1. TORURI SUPERNOVE ŞERBAN ŞELARIU

- INTRODUCERE

- TORURI SUPERNOVE ŞERBAN ŞELARIU

 

 1. FUNCŢII QUADRILOBE

- LOBELE ŞI QUADRILOBELE

- QUADRILOBELE (QL) ŞI FUNCŢII QUADRILOBE (FQL)

 

 1. NOI FUNCŢII SUPERMATEMATICE CIRCULARE EXCENTRICE

- INTRODUCERE

- SEMNIFICAŢIILE GEOMETRICE ALE FSM-SMC SMcosθ şi SMsinθ

- NOVE ŞI SUPERNOVE SMcosθ  şi SMsinθ 

- DERIVATELE FUNCŢIILOR SUPERMATEMATICE NOI D(SMsinθ) şi D(SMcosθ)

- SUPERNOVELE DERIVATELOR D(SMcosθ) ŞI D(SMsinθ)

- DERIVATELE FUNCŢIILOR AUTOINDUSE ŞI INDUSE D[cos(SMcosθ)], D[sin(SMsinθ)]; D[sin(SMcosθ)], D[cos(SMsinθ)]

 

 1. STRÂMBAREA STRÂMBELOR

- INTRODUCERE

- STRÂMBAREA STRÂMBELOR CU FCC STRÂMBE NOVE ŞI SUPERNOVE

- STRÂMBAREA STRÂMBELOR CU FSM─CE

- STRÂMBAREA STRÂMBELOR CU FSM─CE bexθ ŞI Bexα

 

 1. FUNCŢII NOVE ŞI SUPERNOVE DIVERSE

 

BIBLIOGRAFIE