Analiza circuitelor electrice. Probleme

Detalii

Anul apariției
2022
Autor(i)
Ildikó Tatai, Simona Ilie
Pagini
170
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 30,00 lei
Reducere

Descriere

Prezenta culegere de probleme este un material valoros pentru pregătirea studenților, având un număr semnificativ de probleme rezolvate și propuse spre rezolvare. Ea pune la dispoziția studenților din domeniul fundamental Științe inginerești un material didactic extrem de util și necesar.

 

CUPRINS

 

PREFAȚA

 

  1. TRANSFIGURAREA ELEMENTELOR IDEALE DE CIRCUIT

- Transfigurarea condensatoarelor. Capacitatea echivalentă

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Transfigurarea rezistoarelor. Rezistența echivalentă

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

 

  1. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE DE CURENT CONTINUU

- Metoda teoremelor lui Kirchhoff

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Formulele divizoarelor de tensiune şi de curent

- Probleme rezolvate

- Probleme  propuse

- Transfigurarea surselor reale de tensiune şi de curent

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Metoda potenţialelor nodurilor

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Metoda superpoziţiei

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Teoremele generatoarelor echivalente

- Teorema generatorului echivalent de tensiune (Teorema lui Thevenin)

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Teorema generatorului echivalent de curent (Teorema lui Norton)

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Metoda curenţilor de buclă

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Bilanţul puterilor

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

 

  1. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE ÎN REGIM SINUSOIDAL

- Reprezentarea în complex a funcţiilor sinusoidale în timp

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Impedanţa complexă

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Analiza circuitelor de curent alternativ prin metoda reprezentării în complex

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Puteri în circuite de curent alternativ

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

 

  1. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE ÎN REGIM PERIODIC NESINUSOIDAL

- Analiza circuitelor electrice liniare în regim periodic nesinusoidal

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

 

  1. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE ÎN REGIM TRANZITORIU

- Circuite de ordinul I (Recapitulare teoretică)

- Circuite RC

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

- Circuite RL

- Probleme rezolvate

- Probleme propuse

 

Bibliografie