Information Theory and Coding. Practical works

Detalii

Anul apariției
2021
Autor(i)
Horia Balta, Maria Kovaci, Radu Lucaciu
Pagini
136
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 30,00 lei
Reducere

Descriere

Teoria informaţiei şi a codării este o disciplină de bază în formarea viitorilor ingineri care îmbrăţişează specializarea electronică şi telecomunicaţii. Volumul de faţă este o reflecţie a experienţei acumulate, fiind o sinteză esenţială a principalelor capitole necesare înţelegerii modalităţilor de codare şi decodare a informaţiei.

Cartea se adresează în mod prioritar studenţilor, fiind deosebit de utilă pentru exersarea şi fixarea cunoştinţelor acumulate la cursurile, seminariile şi laboratoarele de specialitate. Ea poate fi folosită şi de specialiştii din domeniile conexe, care predau teoria informaţiei sau care doresc să aprofundeze domeniul.

Information and coding theory is a basic discipline in the training of future engineers in the specialty of Electronics and Telecommunications. This volume is an essential synthesis of the main chapters necessary to understand the transmission of digital information. The book is primarily addressed to electronics and telecommunications students following courses in english and is particularly useful for practicing and fixing the knowledge gained in courses and seminars. It can also be used by specialists in related fields, who teach information theory, or who want to deepen the field.

 

CONTENTS

 Preface

 1. Binary coding of Information Sources
 2. The Dynamic Huffman algorithm
 3. Compression algorithms of LZ type
 4. Encryption systems
 5. The Hamming code
 6. The Reed-Müller code
 7. The cyclic codes
 8. The Golay code
 9. BCH codes
 10. The Reed-Solomon code
 11. The convolutional codes
 12. Uniform Delta Modulation
 13. Adaptive Delta Modulation with linear variable quantums
 14. Adaptive Delta Modulation with exponential variable quantums

 

Appendix 1

Appendix 2

Appendix 3

Appendix 4

 

Bibliography