Mecanica fluidelor newtoniene vâscose incompresibile

Detalii

Anul apariției
2016
Autor(i)
Cezar Dorin Galeriu
Pagini
348
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 35,00 lei
Reducere

Descriere

Importanţa lucrării este evidentă în perspectiva ambiţioasă a lumii ca într-un viitor apropiat să se reducă încălzirea globală prin renunţarea la sursele de energie periculoase şi poluante concomitent cu creşterea semnificativă a surselor de energie nepoluante şi regenerabile. Aceasta se va realiza mai ales prin centralele eoliene şi hidraulice a căror bază teoretică este Mecanica Fluidelor.

Cuprins

Bibliografie

Notaţii

Cap. 1. Mărimi fizice. Dimensiuni. Sistemul de unităţi S.I.

Cap. 2. Principii generale ale mecanicii newtoniene

Cap. 3. Noţiuni simboluri definiţii şi aplicaţii privind calculul vectorial şi diadic

Cap.4. Mărimi fizice şi parametrii specifici ce descriu mişcarea mediului continuu

- 4.1. Modelul fizic şi matematic al mediului continuu

- 4.2. Starea de tensiune în mediul continuu. Tensorul tensiunilor

- 4.3. Elemente geometrice ce descriu mişcarea mediului continuu

- 4.3.1. Derivata în raport cu timpul a elementului vectorial de curbă d

- 4.3.2. Derivata în raport cu timpul a volumului elementului de volum d

- 4.3.3. Derivata în raport cu timpul a elementului vectorial de suprafaţă d

- 4.4. Metode de reprezentare şi clasificare a mişcării mediului continuu

- 4.4.1. Deformaţia elementului de volum în mişcare

- 4.4.2. Descrierea mişcării. Variabilele materiale şi spaţiale

- 4.4.3. Derivata materială

- 4.4.4. Expresia derivatei materiale în descriere spaţială

- 4.4.5. Clasificarea mişcării mediului continuu din punct de vedere cinematic

- 4.4.6. Structura câmpului de viteze în vecinătatea unui punct

Cap.5. Ecuaţiile fundamentale specifice mediilor continue echivalente în conţinut   principiilor mecanicii newtoniene şi legilor termodinamicii

Cap.6. Teorema transportului Reynolds

Cap.7. Ecuaţiile fundamentale ale mecanicii mediilor continue, în descriere spaţială (DS), expresii globale(EG) şi locale (EL)

Cap.8. Ecuaţia constitutivă a fluidului newtonian vâscos incompresibil

Cap.9. Ecuaţiile fundamentale, în descriere spaţială, ale fluidului newtonian vâscos incompresibil, expresii globale şi locale

Cap.10. Coordonate curbilinii. Expresii în coordonate curbilinii ale termenilor  ecuaţiilor de continuitate şi Navier-Stokes ale fluidului newtonian

vâscos incompresibil

Cap.11. Forma adimensională a ecuaţiei Navier-Stokes. Criterii de similitudine.      Mişcări laminare şi turbulente

Cap.12. Mişcarea turbulentă. Problema închiderii

- 12.1.Modele ale mişcării turbulente

- 12.1.1. Modelul Prandtl al “lungimii de amestec”

- 12.1.1.1. Mişcarea plană turbulentă statistic staţionară în vecinătatea unui perete plan neted

- 12.1.2. Modele ale mişcării turbulente având structura ecuaţiilor de transport 1

- 12.1.2.1.Modelul Spalart-Allmaras

- 12.1.2.2. Modelul k-e(standard)

- 12.1.2.3. Modelul tensiunilor turbulente Reynolds

Cap.13. Metode de rezolvare şi soluţii ale ecuaţiilor fundamentale ale fluidului newtonian vâscos incompresibil. Mişcări permamente şi nepermanente

- 13.1. Mișcări permanente

- 13.1.1. Soluţii “exacte”

- 13.1.1.1. Repausul static absolut

- 13.1.1.1.1. Determinarea presiunilor în fluidul incompresibil în repaus static absolut

- 13.1.1.1.2. Forţe hidrostatice

- 13.1.1.1.2.1. Suprafeţe plane

- 13.1.1.1.2.2.Suprafeţe oarecare

- 13.1.2. Fluidul ideal

- 13.1.3. Stratul limită

- 13.1.3.1. Ecuațiile stratului limită. Ipoteze fundamentale

- 13.1.3.1.1. Ecuațiile diferențiale ale stratului limită

- 13.1.3.1.2. Ecuațiile integrale ale stratului limită

- 13.1.3.1.2.1. Ecuația integrală a impulsului

- 13.1.3.1.2.1. Ecuația integrală a energiei

- 13.1.4. Soluţii “analitice”

- 13.1.5. Ecuaţii de transfer definite pe volumul de control standard, în repaus în raport cu sistemul de referinţă inerţial epicentric

- 13.1.5.1. Ecuaţia transferului masei

- 13.1.5.2. Ecuaţia transferului energiei mecanice

- 13.1.5.3. Ecuaţia transferului impulsului pe volumul de control în repaus,în raport cu sistemul dereferință inerțial epicentric

- 13.2. Mişcări nepermanente

- 13.2.1. Mișcări nepermanente ale fluidului ale fluidului newtonian vâscos incompresibil. Soluții ”analitice”

- 13.2.1.1. Mișcarea nepermanentă unidirecțională a fluidului newtonian vâscos incompresibil. Soluție ”analitică”

- 13.2.1.2. Soluții ”analitice” obținute pentru fluidul ideal asociate unor mișcări nepermanente monodimensionale ale fluidului newtonian vâscos incompresibil

- 13.2.2. Mișcări efluente nepermanente ale lichidelor: golirea, umplerea și transvazarea rezervoarelor

- 13.3. Metode numerice în Mecanica Fluidelor. Mecanica Fluidelor Computerizată

Cap.14. Ecuaţii de mişcare, în raport cu un sistem de referinţă neinerţial, ale fluidului newtonian vâscos incompresibil

- 14.1. Mașinile hidraulice

- 14.2. Echilibru static relativ

Cap.15. Domenii de valabilitate, condiţii, excepţii şi limite de aplicabilitatea a modelului fluidului newtonian vâscos incompresibil

Concluzii