Tehnologia de fabricare a autovehiculelor. Vol. I

Detalii

Anul apariției
2020
Autor(i)
Mircea Dorin Vasilescu
Pagini
340
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 47,00 lei
Reducere

Descriere

Cartea de faţă se alătură lucrărilor existente având ca obiect proiectarea și folosirea utilajelor și instalațiilor pentru procesarea de produse și materiale cu ajutorul tehnologiilor convenționale și neconvenționale și reușește să abordeze problemele într-o manieră sistemică, integrată, caracteristică modului complex în care se desfășoară activitatea unei societăți comerciale, oferind studenților șansa dobândirii unor cunoștințe utile atât pentru activitatea practică, dar și pentru integrarea și optimizarea fenomenelor și proceselor industriale de fabricare din domeniul analizat. Trebuie evidenţiat de asemenea modul în care din punct de vedere grafic a fost structurat volumul prezent asigurând o comparaţie între programele de elaborare CAD – CAM 3D a reperelor specifice domeniului.

 

CUPRINS

 PREFAŢĂ

  1. CONCEPTUL DE TEHNOLOGIE ÎN PROIECTAREA ȘI FABRICAȚIA COMPONENTELOR AUTOVEHICULELOR

- Activitatea de producție a autovehiculelor

- Proces de fabricație

- Procesul de fabricare a unui motor electric [1]

- Tehnologia de fabricare a unui motor electric [1]

- Tipuri de producție

- Producția individuală și de tip unicat

- Producția de serie.

- Producția de masă

- Unitatea de proiectare

- Unitatea beneficiară

- Alegerea variantei optime economic a procesului tehnologic

- Considerații generale

- Structura costului operației unui proces tehnologic

- Aplicație practică 1

- Calculul normei tehnice de timp

- Metode de determinare a normei tehnice de timp

- Aplicație practică 2

- Bibliografie

  1. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A PIESELOR COMPONENTE ALE AUTOVEHICULELOR

- Considerații generale

- Tipizarea procesului de prelucrare

- Realizarea tehnologică a reperelor sau subansamblurilor pentru asigurarea prelucrării acestora

- Metode de concepere a suprafețelor în vederea prelucrării

- Metode de concepere a volumelor în vederea obținerii semifabricatelor

- Metode de concepere a desenului 3D în vederea obținerii semifabricatelor

- Obținerea semifabricatelor prin metoda de deformare plastică

- Aplicație practică 1

- Aplicație practică 2

- Obținerea semifabricatelor prin metoda de turnare

- Obținerea semifabricatelor prin metoda de sudare

- Bibliografie

  1. METODE DE REALIZARE A PROCESELOR DE PRELUCRARE PENTRU PIESELE COMPONENTE ALE AUTOVEHICULELOR

- Considerații generale asupra corelării procesului de prelucrare cu desenul de execuție

- Aprecierea tehnologiei de realizare a reperului în raport cu desenul de execuție

- Precizia procesului de prelucrare corelată cu desenul de execuție

- Bibliografie

  1. ETAPELE DE PROIECTARE A PROCESULUI DE PRELUCRARE A PIESELOR COMPONENTE ALE AUTOVEHICULELOR

- Considerații generale

- Datele inițiale utilizate pentru proiectarea proceselor tehnologice de prelucrarea reperelor

- Etapele proiectării procesului tehnologic

  1. FABRICAREA REPERELOR PRIN PROCEDEE DE AȘCHIERE CARE AU AXĂ DE SIMETRIE ȘI GENERATOARE CILINDRICĂ

- Forma constructivă, semifabricatul utilizat la realizarea acestora, condiții tehnice

- Forma constructivă a pieselor prelucrate prin așchiere cu translația elementului activ de prelucrare

- Forma constructivă a arborilor prelucrați prin așchiere cu element activ de prelucrare care efectuează mișcarea de translație

- Forma constructivă a discurilor prelucrate prin așchiere cu element activ de prelucrare care efectuează mișcare de translație

- Tehnologia de realizare a semifabricatului utilizat la realizarea arborilor și discurilor

- Condițiile necesare la realizarea arborilor

- Prelucrarea mecanică a pieselor de tip arbore

- Operații pregătitoare pentru prelucrarea arborilor

- Metode tehnologice prelucrare a arborilor prin strunjire

- Determinarea operațiilor tehnologice de prelucrare a arborilor

- Principiile proiectării procesului tehnologic de prelucrare prin așchiere

- Aplicație practică calcul adaos caracteristici operație strunjire exterioară și frontală

- Calculul regimului de prelucrare a arborilor prin strunjire

- Aplicație practică calcul adaos caracteristici sculă prelucrare

- Aplicație practică calcul avansului de prelucrare varianta cu formulă

- Aplicație practică calcul avansului de prelucrare strunjire exterioară

- Aplicație practică calcul vitezei de prelucrare strunjire exterioară

- Aplicație practică calcul turației de prelucrare strunjire exterioară

- Aplicație practică calcul puterii de prelucrare strunjire exterioară

- Aplicație practică calcul forței de prelucrare strunjire exterioară

- Considerații asupra prelucrării diferitelor tipuri de suprafețe prin procedee specifice

- Prelucrarea mecanică a pieselor de tip alezaj

- Operații pregătitoare pentru realizarea alezajelor prin strunjire

- Metode tehnologice de prelucrare a alezajelor prin strunjire

- Determinarea operațiilor tehnologice de prelucrare a alezajelor prin strunjire

- Principiile proiectării procesului tehnologic de prelucrare a alezajelor prin strunjire

- Calculul regimului de prelucrare a alezajelor prin strunjire

- Aplicație practică de realizare a zonelor interioare

- Aplicație practică calcul adaos caracteristici operație strunjire interioară

- Aplicație practică calcul avansului de prelucrare strunjire interioară

- Aplicație practică calcul vitezei de prelucrare strunjire interioară

- Aplicație practică calcul turației de prelucrare strunjire interioară

- Prelucrarea mecanică a suprafețelor filetate pe strung

- Operații pregătitoare pentru filetare pe strung

- Metode tehnologice de prelucrare a filetelor prin strunjire

- Determinarea operațiilor tehnologice de prelucrarea filetelor prin strunjire

- Principiile proiectării procesului tehnologic de prelucrare prin filetare pe strung

- Calculul regimului de prelucrare a filetelor pe strung cu cuțitul

- Calculul regimului de prelucrare a filetelor pe strung tarodul sau filiera

- Divizarea procesului tehnologic de prelucrare pe strung

- Obiectivele procesului de divizare a prelucrării pe strung

- Considerații asupra itinerarului tehnologic la prelucrarea reperelor pe strung

- Tipuri de utilaje de prelucrare pentru strunjire

- Considerații asupra alegerii utilajelor de prelucrare

- Elementele constructive ale strungului

- Strungul normal

- Strungul frontal (Front )

- Strungul carusel (Carousel lathe)

- Strungul multiax (Multi spindle lathe)

- Stabilirea bazelor tehnologice de prelucrare și alegerea dispozitivelor specifice pentru operațiile de strunjire

-. Considerații asupra alegerii bazelor tehnologice la strunjire

- Tipuri de baze pentru strunjire și modul lor de reprezentare convenționale și forma lor constructivă

- Dispozitive de orientare și fixare a semifabricatului la care suprafața prelucrată are o axă de rotație

- Bibliografie

  1. FABRICAREA REPERELOR DE TIP ARBORE FOLOSITE LA REALIZAREA AUTOVEHICULELOR PE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

- Considerații asupra generării reperelor pentru prelucrarea CNC pe strung

- Direcția de mișcare la mașinile unelte de prelucrare prin strunjire

- Punctul de origine (referință) pentru fiecare axă la strunjire

- Considerații asupra alegerii modului de realizare a utilajului CNC pentru strunjire

- Considerații asupra programului pentru mașini CNC de strunjire

- Principalele comenzi ale codului universal pentru mașini CNC de strunjire

- Bibliografie